VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Lịch làm việc Ban Lãnh đạo Viện
1

Ngày 22/01/2018

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

8h00: Họp giao ban

9h00: Công bố kết quả thi tuyển Viên chức 2017 (Hội trường lớn)

BLĐ, lãnh đạo các đơn vị

Toàn thể CCVC&NLĐ

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

07:30-12:00

8h00: Họp giao ban

9h00: Công bố kết quả thi tuyển Viên chức 2017 (Hội trường lớn)

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

 8h00: Họp giao ban

 9h30: Làm việc với đoàn GIZ

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc với đoàn GIZ

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 8h00: Họp giao ban

 9h00: Công bố kết quả thi tuyển Viên chức 2017 (Hội trường lớn)

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện

 

Tại Viện


Ngày 23/01/2018

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

7:30-12:00

9.00 Đi CT Bình Phước

 A. Huy, Chí, An

Bình Phước

13:00-16:30

Công tác Bình Phước

 

Bình Phước

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

7:30-12:00

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

Đi công tác An Giang với đoàn GIZ/ICMP.

 

An Giang

13:00-16:30

Đi công tác An Giang với đoàn GIZ/ICMP.

 

An Giang

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện


Ngày 24/01/2018

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

7:30-12:00

Đi công tác Hà Nội (Dự kiến).

 

Hà Nội

13:00-16:30

Đi công tác Hà Nội (Dự kiến).

 

Hà Nội

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

7:30-12:00

9h00: Làm việc với nhóm ADM-GMS1 của CPO Thủy lợi

Cửu Long, KHCN, Kế hoạch

Tại Viện

13:00-16:30

Họp dự án CL-CB.

Các thành viên tham gia dự án

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

Đi công tác An Giang với đoàn GIZ/ICMP

 

An Giang

13:00-16:30

Đi công tác An Giang với đoàn GIZ/ICMP

 

An Giang

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện


Ngày 25/01/2018

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

7:30-12:00

Đi công tác Hà Nội (Dự kiến).

 

Hà Nội

13:00-16:30

Đi công tác Hà Nội (Dự kiến).

 

Hà Nội

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

7:30-12:00

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

Học Nghị quyết TW 6 - Khóa XII

 

135 Pasteur

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

Đi công tác An Giang với đoàn GIZ/ICMP

 

An Giang

13:00-16:30

Đi công tác An Giang với đoàn GIZ/ICMP

 

An Giang

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện


Ngày 26/01/2018

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

7:30-12:00

Làm việc tại Viện.      

 

Tại Viện

13:00-16:30

Dự buổi họp chúc tết của Bộ trưởng.

 

VP Bộ 135

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

7:30-12:00

Dự buổi họp chúc tết của Bộ trưởng.

 

TPHCM

13:00-16:30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

Công tác An Giang với đoàn GIZ/ICMP.

 

An Giang

13:00-16:30

Công tác An Giang với đoàn GIZ/ICMP.

 

An Giang

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

Dự buổi họp chúc tết của Bộ trưởng.

 

TPHCM

13:00-16:30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện