VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Lịch làm việc Ban Lãnh đạo Viện
1

Ngày 16/10/2017

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

7:30-12:00

TPHCM – Hà Nội.

Duy An.

Chuyến bay

13:00-16:30

Công tác tại Bộ NN&PTNT.

 

Hà Nội

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

7:30-12:00

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

Tham gia Đoàn công tác liên ngành của Bộ Ngoại giao.

A Tỉnh.

ĐNB và ĐBSCL

13:00-16:30

Tham gia Đoàn công tác liên ngành của Bộ Ngoại giao.

A Tỉnh.

ĐNB và ĐBSCL

Ngày 17/10/2017

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

7:30-12:00

Họp giao ban.

BLĐ, lãnh đạo các đơn vị.

Tại Viện

13:00-16:30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

7:30-12:00

Họp giao ban.

 

Tại Viện

13:00-16:30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

Họp giao ban.

 

Tại Viện

13:00-16:30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

Tham gia Đoàn công tác liên ngành của Bộ Ngoại giao.

A Tỉnh.

ĐNB và ĐBSCL

13:00-16:30

Tham gia Đoàn công tác liên ngành của Bộ Ngoại giao.

A Tỉnh.

ĐNB và ĐBSCL

Ngày 18/10/2017

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

7:30-12:00

Họp Hội đồng thi tuyển VC và Ban đề thi.

BLĐ, các thành viên Hội đồng thi tuyển VC và Ban đề thi

Tại Viện

13:00-16:30

13h30: Đại hội Chi bộ TC-KH-TC nhiệm kỳ 2017-2020.

15h00: Dự Đại hội Chi bộ Cửu Long nhiệm kỳ 2017-2020

13h30: Mời Đảng ủy, BLĐ, Bí thư các Chi bộ cùng tham dự.

Đảng viên Chi bộ TC-KH-TC.

Tại Viện

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

7:30-12:00

Họp Hội đồng thi tuyển VC và Ban đề thi.

 

Tại Viện

13:00-16:30

13h30: Dự Đại hội Chi bộ TC-KH-TC nhiệm kỳ 2017-2020.

15h00: Đại hội Chi bộ Cửu Long nhiệm kỳ 2017-2020

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

Họp Hội đồng thi tuyển VC và Ban đề thi.

 

Tại Viện

13:00-16:30

13h30: Dự Đại hội Chi bộ TC-KH-TC nhiệm kỳ 2017-2020.

15h00: Dự Đại hội Chi bộ Cửu Long nhiệm kỳ 2017-2020

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

Học cao cấp lý luận chính trị.

 

97 Võ Văn Tần

13:00-16:30

13h30: Dự Đại hội Chi bộ TC-KH-TC nhiệm kỳ 2017-2020.

15h00: Dự Đại hội Chi bộ Cửu Long nhiệm kỳ 2017-2020

15h00: Đảng ủy, BLĐ, Bí thư các Chi bộ theo Giấy mời.

Đảng viên Chi bộ Cửu Long.

Tại Viện

Ngày 19/10/2017

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

7:30-12:00

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

7:30-12:00

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

Học cao cấp lý luận chính trị.

 

97 Võ Văn Tần

13:00-16:30

Học cao cấp lý luận chính trị.

 

97 Võ Văn Tần

Ngày 20/10/2017

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

7:30-12:00

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

7:30-12:00

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

Học cao cấp lý luận chính trị.

 

97 Võ Văn Tần

13:00-16:30

Học cao cấp lý luận chính trị.

 

97 Võ Văn Tần

Ngày 21/10/2017

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

7:30-12:00

08h00: Hội nghị đóng góp ý kiến xây dựng đề cương “Rà soát quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng ĐBSCL”.

- Mời Vụ NN&NSNT, Hội Thủy lợi, Viện KHTLMN, Viện KTB, Viện NTTS, Phân viện TKNN… và các chuyên gia ngành thủy lợi.

- Các cán bộ kỹ thuật của Viện.

Tại Viện

13:00-16:30

 

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Lương Quang Xô

7:30-12:00

08h00: Hội nghị đóng góp ý kiến xây dựng đề cương “Rà soát quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng ĐBSCL”.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

08h00: Hội nghị đóng góp ý kiến xây dựng đề cương “Rà soát quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng ĐBSCL”.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

08h00: Hội nghị đóng góp ý kiến xây dựng đề cương “Rà soát quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng ĐBSCL”.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 

 

Tại Viện