VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Lịch làm việc Đảng ủy
Ngày 03/4/2017, Đảng ủy Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam đã xây dựng kế hoạch số 12 - KH/ĐUV về Kế hoạch Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020
Ngày 03/4/2017, Đảng ủy Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam đã xây dựng kế hoạch số 11 - KH/ĐUV để đề ra kế hoạch công tác quy hoạch nguồn nhân sự BCH, Bí thư, Phó bí thư cấp uỷ cơ sở đến năm 2025 và những năm tiếp theo.