VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Ban lãnh đạo Viện

1. Viện trưởng      

    Đỗ Đức Dũng

    Điện thoại: 08.3830.2797

    Di dộng: 0932.881.369

    Email: doducdung@yahoo.com/doducdung2007@gmail.com
2. Phó Viện trưởng

    Lương Quang Xô

    Điện thoại: 08.3832.3910

    Di dộng: 0903.612.200

    Email: quangxo2012@gmail.com      3. Phó Viện trưởng

    Đặng Thanh Lâm

    Điện thoại: 08.3830.2582

    Di dộng: 0918.630.890

    Email: dangthanhlamvn@yahoo.com
4. Phó Viện trưởng

    Phạm Văn Mạnh

    Điện thoại:  

    Di dộng: 0913.615.573

    Email: ManhSIWRP@yahoo.com/ManhSIWRP@gmail.com