VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kỳ thi tuyển Viên chức

    Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển Viên chức vào các vị trí việc làm tại Viện   

     Cụ thể như sau: Kết quả xét duyệt hồ sơ tại đây

     Chi tiết tài liệu tham khảo xem trong các files kèm theo: Tài liệu tham khảo