VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

SIWRP và Trường Đại học Văn Lang hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ
NNVN - Chiều 8/12, tại TP.HCM diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam với Trường Đại học Văn Lang nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học công nghệ.
CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC NHIỆM KỲ 2022-2025
CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC NHIỆM KỲ 2022-2025
Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/ĐUV ngày 18/4/2022 của Đảng ủy Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam về “Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025”, Ngày 09/8/2022 Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam đã tổ chức...
Hình ảnh hoạt động