VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

SIWRP hợp tác với các chuyên gia khoa học mở ra hướng nghiên cứu mới
Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam (SIWRP) vừa tổ chức Lễ công bố thỏa thuận hợp tác với các chuyên gia khoa học đầu ngành nhằm tìm kiếm giải pháp chiến lược, lâu dài.
Hình ảnh hoạt động