VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Hội đồng thẩm định thông qua Quy hoạch phòng, chống thiên tai
(Chinhphu.vn) - Sáng 16/2, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp của Hội đồng thẩm định Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Hội đồng thẩm định thông qua Quy hoạch phòng, chống thiên tai
Hội đồng thẩm định thông qua Quy hoạch phòng, chống thiên tai
(Chinhphu.vn) - Sáng 16/2, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp của Hội đồng thẩm định Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC NHIỆM KỲ 2022-2025
CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC NHIỆM KỲ 2022-2025
Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/ĐUV ngày 18/4/2022 của Đảng ủy Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam về “Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025”, Ngày 09/8/2022 Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam đã tổ chức...
Hình ảnh hoạt động