VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chi Minh Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2024
Ngày 28/4/2022, được sự đồng ý của Ban thường vụ Đoàn khối Bộ Nông nghiệp và PTNT, Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Viện QHTL Miền Nam, Chi đoàn Thanh niên CSHCM Viện QHTL Miền Nam đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024.
Tâm thư tháng Tư của Bộ trưởng Lê Minh Hoan gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Tâm thư tháng Tư của Bộ trưởng Lê Minh Hoan gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ...
Nongthonvaphattrien - Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam trân trọng giới thiệu Tâm thư Bộ trưởng Lê Minh Hoan gửi các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nông nghiệp và Phát triển...
Chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chi Minh Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2024
Chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chi Minh Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam tổ chức đại hội nhiệm...
Ngày 28/4/2022, được sự đồng ý của Ban thường vụ Đoàn khối Bộ Nông nghiệp và PTNT, Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Viện QHTL Miền Nam, Chi đoàn Thanh niên CSHCM Viện QHTL Miền Nam đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024.
Hình ảnh hoạt động