0 VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Đừng để hoạt động nghiên cứu khoa học rơi vào cái bẫy
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan vừa có “Thư ngỏ” gửi các nhà khoa học đang công tác trong các Viện, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học chuyên ngành thuộc Bộ NN-PTNT.
Đừng để hoạt động nghiên cứu khoa học rơi vào cái bẫy
Đừng để hoạt động nghiên cứu khoa học rơi vào cái bẫy "hành chính hóa"
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan vừa có “Thư ngỏ” gửi các nhà khoa học đang công tác trong các Viện, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học chuyên ngành thuộc Bộ NN-PTNT.
Việt Nam - Cầu thị và tự tin trong phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN
Việt Nam - Cầu thị và tự tin trong phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN
Nhân dân Điện tử - Nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban...
Hình ảnh hoạt động