VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Lịch làm việc Ban Lãnh đạo Viện
1

Ngày 06/07/2020

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

 8h00: Họp giao ban.


 9h00: Nghe báo cáo  kết quả dự án Bến Tre.

 8h00: BLĐ, lãnh đạo các đơn vị.

 9h00: BLĐ, P.Cửu Long, P.KHTC;

 A.Ngọc chuẩn bị báo cáo.

Tại Viện

13:00-16:30

 13h30: Làm việc với nhóm thực hiện đề tài NCKH Sài Gòn – Vàm Cỏ Đông.

 Nhóm đề tài.

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

 8h00: Họp giao ban.

 9h00: Nghe báo cáo kết quả dự án Bến Tre.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 8h00: Họp giao ban.

 9h00: Nghe báo cáo lại kết quả dự án Bến Tre.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

Tại Viện

Ngày 07/07/2020

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

 8h00: Họp tổ chuẩn bị hồ sơ đấu thầu dự án QHTL toàn quốc.

 BLĐ, a.Ngọc, a.Huy, a.Tỉnh, a.Khôi, a.Nguyễn, a.Quế, a.Công. 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

 8h00: Họp tổ chuẩn bị hồ sơ đấu thầu dự án QHTL toàn quốc.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 8h00: Họp tổ chuẩn bị hồ sơ đấu thầu dự án QHTL toàn quốc.

 8h30: Dự họp Hội đồng khoa học công nghệ tư vấn mua sắm thiết bị.

 

8h00: Tại Viện 

8h30: Tại Viện KHTLMN

13:00-16:30

 13h30: Dự họp Hội đồng khoa học công nghệ tư vấn mua sắm thiết bị.

 

Tại Viện Kỹ thuật Biển

Ngày 08/07/2020

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

 Đi công tác cùng đoàn của Phó Chủ tịch Quốc hội.

 

ĐBSCL

13:00-16:30

 Đi công tác cùng đoàn của Phó Chủ tịch Quốc hội.

 

ĐBSCL

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

8h00: Hội thảo “Nghiên cứu chuyển đổi mô hình SX phù hợp sau khi hoàn thành dự án, kết hợp phục vụ lập quy trình vận hành hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre – GDD1”.

Tại Viện

13:00-16:30

 TPHCM – Đà Lạt.

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 8h00: Hội thảo “Nghiên cứu chuyển đổi mô hình SX phù hợp sau khi hoàn thành dự án, kết hợp phục vụ lập quy trình vận hành hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre – GDD1”.

 BLĐ, Cán bộ kỹ thuật có liên quan;

 P.Cửu Long chuẩn bị.

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

Tại Viện


Ngày 09/07/2020

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

 Đi công tác cùng đoàn của Phó Chủ tịch Quốc hội.

 

ĐBSCL

13:00-16:30

 Đi công tác cùng đoàn của Phó Chủ tịch Quốc hội.

 

ĐBSCL

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

 Dự Hội thảo về công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và thực hiện Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) năm 2020.

Đà Lạt

13:00-16:30

 Đà Lạt - TPHCM.

Đà Lạt

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

Tại Viện

13:00-16:30

 13h30: Họp Chi bộ Địa hình - Thủy văn.


Tại Viện

Ngày 10/07/2020

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 14h00: Dự Hội nghị giao ban Ngành dân quân tự vệ 6 tháng đầu năm 2020 của BTL TP.HCM.

 

BTL TPHCM 291 CMT8