VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Lịch làm việc Ban Lãnh đạo Viện
1

Ngày 12/04/2021

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

 Làm việc với Sở NN&PTNT Bình Phước.

 Anh Chinh

Bình Phước

13:00-16:30

 13h30: Giao ban Viện. ( Hoãn)

 BLĐ, lãnh đạo các đơn vị.

Tại Viện

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

 Học lớp Quốc phòng an ninh.

 

Trường Quân sự QK7

13:00-16:30

 Học lớp Quốc phòng an ninh.

 

Trường Quân sự QK7

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

Tại Viện

13:00-16:30

 13h30: Giao ban Viện. (Hoãn)

 15h30: Họp chi bộ ĐH-TV

 

Tại Viện

Ngày 13/04/2021

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

 TPHCM – Hà Nội.

 A.Mạnh, a.Quế.

TPHCM

13:00-16:30

 14h00: Họp Nghiệm thu dự án PGCM ở TCTL.

 

Hà Nội

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

 Học lớp Quốc phòng an ninh.

 

Trường Quân sự QK7

13:00-16:30

 Học lớp Quốc phòng an ninh.

 

Trường Quân sự QK7

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 TPHCM – Hà Nội.

 

TPHCM

13:00-16:30

 14h00: Họp Nghiệm thu dự án PGCM ở TCTL.

 

Hà Nội

Ngày 14/04/2021

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

13:00-16:30

 Công tác Bạc Liêu.

 

Bạc Liêu

07:30-12:00

 Công tác Bạc Liêu.

 

Bạc Liêu

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

 Học lớp Quốc phòng an ninh.

 

Trường Quân sự QK7

13:00-16:30

 Học lớp Quốc phòng an ninh.

 

Trường Quân sự QK7

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

13:00-16:30

 Làm việc tại Viện.

 

Tại Viện

Ngày 15/04/2021

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

 Làm việc cùng đoàn công tác của Bộ NN&PTNT.

 P.Cửu Long.

Cần Thơ

13:00-16:30

 Làm việc cùng đoàn công tác của Bộ NN&PTNT.

 

Cần Thơ

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

 Học lớp Quốc phòng an ninh.

 

Trường Quân sự QK7

13:00-16:30

 Học lớp Quốc phòng an ninh.

 

Trường Quân sự QK7

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 8h30: Họp với Ban cán sự Đảng Bộ, Đảng ủy khối Bộ NN&PTNT về sắp xếp tổ chức đảng.

 

45 Đinh Tiên Hoàng

13:00-16:30

 TPHCM - Ninh Thuận.

 Anh Huy, a Ngọc, a Công, a Quế.

Ninh Thuận

Ngày 16/4/2021

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

 Làm việc cùng đoàn công tác của Bộ NN&PTNT.

 P.Cửu Long.

Cần Thơ

13:00-16:30

 Làm việc cùng đoàn công tác của Bộ NN&PTNT.

 

Cần Thơ

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00

 Học lớp Quốc phòng an ninh.

 

Trường Quân sự QK7

13:00-16:30

 Học lớp Quốc phòng an ninh.

 

Trường Quân sự QK7

Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 8h30: Hội thảo lấy ý kiến cho Quy hoạch TT&TL toàn quốc.

 

Ninh Thuận

13:00-16:30

 Ninh Thuận - TPHCM.

 

Ninh Thuận

Ngày 17/4/2021

Lãnh đạo Viện

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Viện trưởng

Đỗ Đức Dũng

07:30-12:00

 Làm việc cùng đoàn công tác của Bộ NN&PTNT.

 P.Cửu Long.

Cần Thơ

13:00-16:30

 Làm việc cùng đoàn công tác của Bộ NN&PTNT.

 

Cần Thơ

Phó Viện trưởng Đặng Thanh Lâm

07:30-12:00


 


13:00-16:30

 

 


Phó Viện trưởng Phạm Văn Mạnh

07:30-12:00

 

 


13:00-16:30