VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Cấp nước
Tác giả: Đỗ Đức Dũng, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Vũ Huy - 2015 Ở vùng hạ lưu vực hệ thống sông Đồng Nai-Sài Gòn, với các thành phố lớn đông dân và kinh tế-xã hội phát triển, bài toán cân bằng nước luôn được xem là chìa khóa quan trọng...