VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Hạn hạn, xâm nhập mặn
Tác giả: Nguyễn Huy Khôi, Nguyễn Trung Nam - 12-2016
Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh - Tháng 6-2016 Mùa khô 2015-2016, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hứng chịu một đợt han-mặn lịch sử chưa từng có, gây thiệt hại nặng nề cho 9/13 tỉnh ven biển, ước tính hàng chục nghìn tỷ đồng. Tình hình hạn-mặn...