VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Hạn hán, xâm nhập mặn
Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh - 2016 Ninh Thuận-Bình Thuận là 2 tỉnh có điều kiện khí hậu khô hạn nhất Việt Nam, với lượng mưa trung bình chỉ từ 1.000-1.400 mm và có sự biến đổi mạnh giữa các vùng (từ 600-2.400 mm). Hệ thống sông suối ven...
Tác giả: Nguyễn Huy Khôi - Bài đăng trên Tập san KHCN Viện QHTLMN năm 2008 Tóm tắt: Ứng dụng mô hình toán dòng chảy một chiều đánh giá diễn biến dòng chảy cả về chất và lượng đã được sử dụng rất nhiều trong các nghiên cứu về phát...