VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Hình ảnh hoạt động
Ngày 30 tháng 11 năm 2017, Ông Lê Huy Ngọ - nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Đoàn công tác của Ban phòng chống lụt bão trung ương thăm và àm việc tại Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam.
Hội thảo Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng các thành phố ĐB.SCL
Ngày 04/4/2017, tại trụ sở của Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Miền Nam, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) và Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam (SIWRP) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm mục đích xây dựng khung phối hợp và nhận thức chung cũng...
Trong 2 ngày 24-25/2/2017, Tổ chức GZ phối hợp với Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam tổ chức Hội thảo Hoàn thiện công cụ hỗ trợ ra quyết định liên quan đến các vấn đề thiết kế đê biển và bảo vệ đường bờ, khôi phục và trồng mới rừng ngập mặn.
Ngày 6/1/2017 tại Hội trường Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, Hội Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động của Hội năm 2016 và triển khai công tác năm 2017. Tham dự Hội nghị còn có Lãnh đạo...
Ngày 30/12/2016, Viện QHTL Miền Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017...