VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Hội hưu trí
Sáng ngày 25/1/2014, tại trụ sở cơ quan, Viện Quy hoạch Thủy lợi miềm Nam tổ chức buổi họp mặt đầu Xuân với các cán bộ, nhân viên thuộc Ban hưu trí của Viện. Đồng chí Nguyển Xuân Hiền - Bí thư đảng ủy Viện, Quyền Viện trưởng chủ trì và...