VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh - 2016 Hai mươi năm năm qua, hàng loạt thiên tai đã xảy ra ở Đồng bằng sông Cửu Long, gây hậu quả vô cùng nặng nề lên tất cả các mặt kinh tế-xã hội, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp. Là vựa lúa trọng điểm và đảm...
Tác giả: Nguyễn Thiện Cảm - 2013 Cuu Long Map chứa đựng và cung cấp khá nhiều tài liệu về bản đồ và thông tin loại cơ bản nhất cho người dùng tham khảo, nghiên cứu. Cho phép người dùng truy xuất tiện lợi nhiều dạng tài liệu có liên...
Tác giả: TS. Tô Văn Trường - 2008 Đê biển vùng ĐBSCL là tuyến đê xung yếu để bảo vệ sản xuất và đời sống nhân Đê biển vùng ĐBSCL là tuyến đê xung yếu để bảo vệ sản xuất và đời sống nhân dân một vùng rộng lớn ven biển, góp phần quan...
Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh - 2011 Đồng bằng sông Cửu Long có vị trí rất quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của cả nước. Tuy nhiên, trong tiến trình phát triển kinh tế-xã hội, những hạn chế về điều kiện tự nhiên là rào cản không...
Tác giả: Nguyễn Đình Đạt - Bài đăng trên Tập san KHCN Viện QHTLMN năm 2008 Tóm tắt: Thái Lan là nước có công nghiệp tương đối phát triển, song ở vùng Đông-Bắc thuộc lưu vực sông Mê Công chủ yếu vẫn là sản xuất nông nghiệp. Để thúc đẩy...