VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Khác
Tác giả: Đỗ Đức Dũng - Bài đăng trên Tập san KHCN Viện QHTLMN năm 2008 Tóm tắt: Ngày nay, các hoạt động kinh tế đang đối diện với một số lượng rất lớn các thông tin, dữ liệu, do vậy việc xây dựng một công cụ có thể dễ dàng phân tích,...
Tác giả: Ths. Nguyễn Ngọc Anh Bài đăng trên Tập san KHCN Viện QHTLMN năm 2008 Tóm tắt: Xói mòn đất là một rong những hạn chế cơ bản đối với việc bảo vệ, sử dụng và khai thác bề mặt đất dốc cho sản xuất nông nghiệp. Để có cơ sở đánh...
Tác giả Phạm Gia Hiền - Bài đăng trên Tập san KHCN Viện QHTLMN năm 2008 Tóm tắt: Trong đánh giá chất lượng nước, việc thống kê và phân loại chất lượng nước gặp nhiều khó khăn và phức tạp, khó hình dung đối với những cấp ra quyết định....
Tác giả Nguyễn Tất Đắc - Bài đăng trên Tập san KHCN Viện QHTLMN năm 2008 Tóm tắt: Sông Thị Vải rộng và có lòng sông sâu, thuỷ triều ảnh hưởng rất mạnh nhưng hầu như không có nguồn. Đây là sông thuần ảnh hưởng triều. Chính yếu tố thuần...