VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Khu vực ĐBSCL
Dự báo CLN hệ thống thủy lợi Nam Măng Thít kỳ từ 12/2-18/2/2016
Báo cáo giám sát và dự báo chất lượng nước phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp hệ thống công trình thủy lợi Nam Măng Thít từ 28/1-3/2/2016
Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh - Tháng 10 năm 2015 Sơ bộ đánh giá diễn biến lũ năm 2015 và dự báo hạn năm 2016 ở Đồng bằng sông Cửu Long (Bài viết được gửi cho Bộ trưởng Cao Đức Phát ngày 12 tháng 10 năm 2015) Nguyễn Ngọc Anh Nguyên...