VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Lũ lụt, ngập úng
Trong tháng 8, dự báo lũ trên sông Mekong tiếp tục ở mức thấp và hầu như không ảnh hưởng tới lúa vụ hè thu và thu đông ở đồng bằng sông Cửu Long
Tác giả: Lưu Văn Thuận - Bài đăng trên Tạp san KHCN Viện QHTLMN năm 2008 Tóm tắt: Từ 1994-1998, dự án Quy hoạch kiểm soát lũ ĐBSCL được Bộ NN&PTNT tiến hành với sự đồng tình và nhất trí cao của tất cả các cấp, các ngành, từ Trung ương...
Tác giả: Hồ Trọng Tiến - Bài đăng trên Tập san KHCN Viện QHTLMN năm 2008 Tóm tắt: Phương pháp dự báo lũ điển hình dựa trên truyền sóng động học trong sông là phương pháp Muskingum mới chỉ ứng dụng cho sông đơn. Với hệ thống sông...
Tác giả: Trần Đức Đông - Bài đăng trên Tập san KHCN Viện QHTLMN năm 2008 Trong những thập niên vừa qua, tại các vùng ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long, hàng loạt các công trình thủy lợi như hệ thống kênh mương, bờ bao, cống bọng đã được...
Tác gải: Nguyễn Xuân Hiền, Nguyễn Hữu Tân - Bài đăng trên Tập san KHCN Viện QHTLMN năm 2008 Tóm tắt: Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang là mối đe doạ và thách thức lớn lao. Đặc biệt là quốc gia như Việt Nam, mà theo báo cáo gần đây của Ngân...
Tác giả: Nguyễn Tất Đạt - Bài đăng trê Tập san KHCN Viện QHTLMN năm 2008 Tóm tắt: Ở Đồng bằng sông Cửu Long, kiểm soát lũ luôn là bài toán lớn và phức tạp, cả về kỹ thuật (giải pháp, mô hình...), kinh tế (nghiên cứu, đầu tư...), xã...
Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hình thành phương án kiểm soát lũ tràn biên giới Việt Nam-Campuchia vào Đồng Tháp Mười