VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Lũ lụt, ngập úng
Tác giả: Nguyễn Vũ Huy - Bài đăng trên Tập san KHCN Viện QHTLMN năm 2008 Tóm tắt: Ninh Thuận là tỉnh ven biển Nam Trung bộ, có sông Cái gần bao trùm và nằm trọn trong tỉnh. Sông Cái với diện tích lưu vực trên 3.000 km2, ngắn và dốc,...
Tác giả: Đỗ Đức Dũng - Bài đăng trên Tập san KHCN Viện QHTLMN năm 2008 Tóm tắt: Trong phát triển thuỷ lợi, công trình hồ chứa đóng vai trò quan trọng trong điều tiết dòng chảy trên lưu vực, cắt lũ, tăng dòng chảy kiệt, cung cấp điện...