VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Tổng hợp
Tác giả: Viện QHTLMN 10- 2016. Liên kết vùng, là một khu vực có ranh giới, mà ở đó, chính quyền và người dân trong từng địa phương khác nhau tiến hành các hoạt động hợp tác và liên kết sâu rộng về các mặt kinh tế, xã hội, văn hóa trên cơ...
Tác giả: Viện QHTLMN, Cục QLXDCT 10- 2016.Liên kết vùng, là một khu vực có ranh giới, mà ở đó, chính quyền và người dân trong từng địa phương khác nhau tiến hành các hoạt động hợp tác và liên kết sâu rộng về các mặt kinh tế, xã hội, văn...
Tác giả: Viện QHTLMN, Cục QLXDCT 10- 2016. Liên kết vùng, là một khu vực có ranh giới, mà ở đó, chính quyền và người dân trong từng địa phương khác nhau tiến hành các hoạt động hợp tác và liên kết sâu rộng về các mặt kinh tế, xã hội, văn...
Tác giả: Viện QHTLMN, Cục QLXDCT 10- 2016.Liên kết vùng, là một khu vực có ranh giới, mà ở đó, chính quyền và người dân trong từng địa phương khác nhau tiến hành các hoạt động hợp tác và liên kết sâu rộng về các mặt kinh tế, xã hội, văn...
Tác giả: Đỗ Đức Dũng - Tháng 9-2015 Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) của Việt Nam là phần cuối cùng của Lưu vực sông Mê Công, bao gồm 13 tỉnh/thành phía Nam Việt Nam (Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc...
Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh - Bài đăng trên Tập san KHCN Viện QHTLMN năm 2008 Tóm tắt: Đồng bằng sông Cửu Long có vị trí rất quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của cả nước. Tuy nhiên, trong tiến trình phát triển kinh tế-xã hội,...
Tác giả: Nguyễn Xuân Hiền - Bài đã đăng trên Tập san KHCN Viện QHTLMN - năm 2008 Tóm tắt: Đồng bằng sông Cửu Long có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, có tiềm năng lớn nhất để phát triển nông nghiệp, đặc biệt là sản...
Tác giả: Gs-Ts. Nguyễn Tất Đắc; Ts. Lương Quang Xô (Bài đăng Tập san KHCN Viện QHTLMN năm 2008) Tóm tắt: Bài báo giới thiệu cách ghép nối mô hình thủy lực và lan truyền chất một chiều trong sông với mô hình hai chiều ngang trên biển...
Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh - Bài đăng trên Tập san KHCN Viện QHTLMN năm 2008 Tóm tắt : Vườn Quốc gia U Minh Thượng (QGUMT) có vùng lõi với hệ sinh thái cơ bản và ưu thế là rừng tràm phát triển tự nhiên trên đất than bùn, là hệ sinh thái...
Tác giả: Hồ Trọng Tiến - Bài đăng trên Tập san KHCN Viện QHTLMN - năm 2008 Tóm tắt: Đồng bằng sông Cửu Long là phần hạ nguồn của lưu vực sông Mê Công chịu mọi tác động của những hoạt động của phần phía trên, trong đó lưu vực sông Tonle...