VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Tổng hợp
Tác giả: Nguyễn Vũ Huy, Đỗ Đức Dũng - 2015 Lưu vực sông Đồng Nai là hệ thống sông lớn thứ 3 của Việt Nam, là hệ thống sông có vai trò rất quan trọng trong cấp nước phục vụ phát triển kinh tế-xã hội đối với các tỉnh vùng kinh tế trọng...
Tác giả: Đỗ Đức Dũng, Nguyễn Ngọc Anh, Đoàn Thu Hà - 2015 Để phát triển kinh tế-xã hội, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai do nước, vấn đề khai thác, sử dụng hợp lý và bền vững tài nguyên nước trên lưu vực sông Đồng Nai và vùng Phụ cận...
Tác giả: Đỗ Đức Dũng, Nguyễn Ngọc Anh - 2015 Dự báo được nhu cầu sử dụng nước là một trong những yếu tố cơ bản giúp cho việc hoạch định các kế hoạch phát triển nguồn nước trong tương lai nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội....
Tác giả: Đỗ Đức Dũng, Nguyễn Ngọc Anh - 2015 Lưu vực hệ thống sông Đồng Nai với các thành phố lớn đông dân, có vị trí vô cùng quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội không chỉ riêng cho vùng Đông Nam bộ mà còn ở tầm cả nước. Trên...
Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Đức Dũng - Bài đăng trên Tập san KHCN Viện QHTLMN năm 2008 Tóm tắt: Tỉnh Đồng Nai nằm trong vùng Miền Đông Nam bộ (MĐNB) và cũng là tỉnh nằm trong hệ thống lưu vực sông Đồng Nai (LVĐN). Đối với MĐNB, tỉnh...
Tác giả: Nguyễn Vũ Huy, Đỗ Đức Dũng - Bài đăng trên Tập san KHCN Viện QHTLMN năm 2008 Tóm tắt: Trong quản lý tài nguyên nước và lưu vực sông, xu thế sử dụng mô hình toán các loại đang được nhiều nước quan tâm do tính khoa học, khách...
Tác giả: Đỗ Đức Dũng - Bài đăng trên Tập san KHCN Viện QHTLMN năm 2008 Tóm tắt: Nội dung chính của nghiên cứu là ứng dụng các mô hình mưa-dòng chảy (NAM), mô hình lưu vực sông kể cả cân bằng nước và chất lượng nước MIKE BASIN (WB/WQ),...
Tác giả: Tô Văn Trường - 2007 Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, các hoạt động liên quan đến phát triển tài nguyên nước diễn ra ngày càng mạnh mẽ do nhu cầu sử dụng nước của các ngành kinh tế/lĩnh vực/hộ dùng nước không ngừng...