VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Ban Lãnh đạo Viện

1. Viện trưởng      

    Đỗ Đức Dũng

    Điện thoại: 028.3830.2797

    Di động: 0932.881.369

    Email: doducdung@yahoo.com/doducdung2007@gmail.com
2. Phó Viện trưởng

    Đặng Thanh Lâm

    Điện thoại: 028.3830.2582

    Di động: 0918.630.890

    Email: dangthanhlamvn@yahoo.com
3. Phó Viện trưởng

    Phạm Văn Mạnh

    Di động: 0913.615.573

    Email: ManhSIWRP@yahoo.com

              ManhSIWRP@gmail.com