VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC NHIỆM KỲ 2022-2025

Thực hiện Kế hoạch số 31- KH/ĐUK ngày 24/3/2022 của Đảng ủy khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và PTNT về “đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 trong Đảng bộ khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” và Kế hoạch số 89-KH/ĐUV ngày 18/4/2022 của Đảng ủy Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam về “Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025”, Ngày 09/8/2022 các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Tham dự đại hội của các chi bộ có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Viện, Bí thư các chi bộ, Bí thư chi đoàn thanh niên Viện và các đảng viên của chi bộ. Đại hội các chi bộ đã Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025; Bầu bí thư, phó bí thư chi bộ.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ


Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Viện QHTLMN tặng hoa chúc mừng Chi bộ Địa hình - Thủy văn


Đại biểu và đảng viên Chi bộ Địa hình - Thủy văn


Đại biểu và đảng viên Chi bộ Đồng Nai


Đại biểu và đảng viên Chi bộ Cửu long - Khoa học công nghệ.


Đại biểu và đảng viên Chi bộ Tổ chức - Kế hoạch - Tài chính.


Đảng viên Chi bộ Liên trung tâm.

Đảng ủy Viện QHTLMN.