VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Chúc Mừng Năm Mới 2021 - Xuân Tân Sửu!

Nhân dịp năm mới 2021 - Xuân Tân Sửu, Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam kính chúc toàn thể Cô Chú hưu trí, Cán bộ Viên chức và Người lao động của Viện cùng gia đình một năm mới: An Khang, Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý!