VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Công bố Quyết định thành lập Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục Phòng, Chống thiên tai

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ngày 16/8/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chính phủ về việc thành lập Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục Phòng, Chống thiên tai.

Tới dự có đại diện các cơ quan chỉ đạo về công tác thủy lợi và phòng chống thiên tai của Đảng, Chính phủ, Nhà nước và đại diện các Bộ, ngành liên quan, đại diện các cục vụ viện thuộc bộ cùng đông đảo các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

18-00-17_img_1718_3
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường và Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng trao các quyết định bổ nhiệm cho 2 Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục Phòng, Chống thiên tai
Tổng cục Phòng, Chống thiên tai được thành lập mới theo Quyết định số 26/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Tổng cục Thủy lợi được quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức theo Quyết định 25/2017/QĐ-TTg. Theo các quyết định của Chính phủ, cả hai tổng cục này trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và có hiệu lực kể từ ngày 18/8/2017.

Ngoài việc cơ cấu lại tổ chức của Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Phòng, Chống thiên tai được Chính phủ giao nhiều nhiệm vụ liên quan tới công tác phòng ngừa và kiểm soát rủi ro thiên tai, ứng phó với thiên tai, khắc phục hậu quả thiên tai, quản lí về đê điều… và nhiều nhiệm vụ giúp việc cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng như thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai Trung ương.

Phát biểu tại lễ công bố, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai nhấn mạnh: Việc ra đời hai tổng cục mới trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác thủy lợi và phòng chống thiên tai vừa là yêu cầu để đáp ứng với thực tiễn cấp bách, cần thiết của công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp cũng như diễn biến của tình hình thiên tai ngày càng phức tạp ở nước ta, vừa là trách nhiệm và cũng là vinh dự lớn lao của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi được Chính phủ tin tưởng giao cho những trọng trách mới trong công tác.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường mong muốn và đề nghị 2 tổng cục ý thức được trách nhiệm, tầm quan trọng, trên cơ sở đoàn kết, cầu thị, hội nhập quốc tế để từ đó có những chương trình hành động quyết liệt nhằm triển khai có hiệu quả, khả thi nhiệm vụ được giao. Bộ trưởng cũng mong muốn các Bộ ngành, các tổ chức quốc tế liên quan tiếp tục hợp tác phối hợp để cùng 2 tổng cục triển khai tốt nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã công bố quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với hai Tổng cục trưởng. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tỉnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi; Bổ nhiệm ông Trần Quang Hoài, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, Chống thiên tai. Các quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày 18/8/2017.

LÊ BỀN (Báo NNVN)