VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam nhiệm kỳ 2020-2022

        Thực hiện Kế hoạch số 62-KH/ĐUK của Đảng ủy khối cơ sở bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Kế hoạch số 94-KH/ĐUV của Đảng ủy Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam về chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022.

       Ngày 14 tháng 01 năm 2020, Chi bộ Địa hình - Thủy văn đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Đỗ Hữu Hiệp làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

      Cán bộ đảng viên và người lao động của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam chúc mừng Chi bộ Địa hình - Thủy văn và đồng chí Nguyễn Đỗ Hữu Hiệp.


Chi bộ Địa hình - Thủy văn chụp hình kỷ niệm.

Đồng chí Đỗ Đức Dũng, Viện trưởng tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đỗ Hữu Hiệp.

        Ngày 14 tháng 01 năm 2020, Chi bộ Tổ chức – Kế hoạch – Tài chính đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội đã bầu đồng chí Tô Hà Thắng tái đắc cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

     Cán bộ đảng viên và người lao động của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam chúc mừng Chi bộ Tổ chức – Kế hoạch – Tài chính và đồng chí Tô Hà Thắng.

Chi bộ Tổ chức – Kế hoạch – Tài chính và các đại biểu chụp hình kỷ niệm


Đồng chí Phạm Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Tô Hà Thắng.

        Ngày 14 tháng 01 năm 2020, Chi bộ Cửu long – Khoa học công nghệ đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội đã bầu đồng chí Trần Quang Thọ làm Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Văn Phương làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

      Cán bộ đảng viên và người lao động của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam chúc mừng Chi bộ Cửu long – Khoa học công nghệ, đồng chí Trần Quang Thọ và đồng chí Nguyễn Văn Phương.

Chi bộ Cửu long – Khoa học công nghệ chụp hình lưu niệm