VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Đại hội Chi bộ Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2022

        Thực hiện Kế hoạch số 62-KH/ĐUK của Đảng ủy khối cơ sở bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Kế hoạch số 94-KH/ĐUV của Đảng ủy Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam về chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022.

        Ngày 16 tháng 01 năm 2020, Chi bộ Đồng Nai đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Vũ Huy làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. 

        Cán bộ đảng viên và người lao động của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam chúc mừng Chi bộ Đồng Nai và đồng chí Nguyễn Vũ Huy.

        Một số hình ảnh của Đại hội Chi bộ Đồng Nai.


Chi bộ Đồng Nai và các Đại biểu chụp hình kỷ niệm.


Đồng chí Phạm Văn Mạnh – Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Trương Ngọc Chinh – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 hoàn thành nhiệm vụ.


Đồng chí Phạm Văn Mạnh – Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Vũ Huy.


Đồng chí Tô Hà Thắng - Bí thư Chi bộ Tổ chức – Kế hoạch – Tài chính tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Vũ Huy.


Đồng chí Nguyễn Đỗ Hữu Hiệp - Bí thư Chi bộ Địa hình – Thủy văn tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Vũ Huy.

Công đoàn phòng Đồng Nai tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Vũ Huy.