VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Đại hội Chi bộ Liên Trung tâm nhiệm kỳ 2020-2022.

Thực hiện Kế hoạch số 62-KH/ĐUK của Đảng ủy khối cơ sở bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Kế hoạch số 94-KH/ĐUV của Đảng ủy Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam về chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022.

Ngày 21 tháng 01 năm 2020, Chi bộ Liên Trung tâm đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội đã bầu đồng chí Đào Thu Hà làm Bí thư Chi bộ và đồng chí Mai Đức Trần làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Cán bộ, đảng viên và người lao động của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam chúc mừng Chi bộ Liên Trung tâm, đồng chí Đào Thu Hà và đồng chí Mai Đức Trần.

Chi bộ Liên trung tâm chụp hình kỷ niệm.

Đồng chí Phạm Văn Mạnh – Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng Chi bộ Liên Trung tâm

Đồng chí Tô Hà Thắng - Bí thư Chi bộ tặng hoa chúc mừng Chi bộ Liên Trung tâm.