VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Đề tài NCKH cấp bộ

    NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN THẢI, XÂM NHẬP MẶN ĐẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VÙNG HẠ DU SÔNG SÀI GÒN - VÀM CỎ ĐÔNG. Xem tại đây.


    Đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn thải, xâm nhập mặn đến chất lượng nước và đề xuất giải pháp quản lý vận hành hệ thống công trình thủy lợi vùng hạ du sông Sài Gòn - Vàm Cỏ Đông” là đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Tổng cục Thủy lợi là cơ quan chủ quản. Đề tài do Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam thực hiện trong thời gian từ tháng 1/2020 đến 12/2022 với chủ nhiệm đề tài là Thạc sĩ Đỗ Đức Dũng, thư ký đề tài là Trương Ngọc Chinh. Đề tài có mục tiêu là: (1) Đánh giá được tác động của ô nhiễm nguồn nước, xâm nhập mặn đến chất lượng nước cấp sản xuất nông nghiệp và dân sinh, (2) Đề xuất được giải pháp vận hành hệ thống công trình để giảm thiểu ô nhiễm chất lượng nước và kiểm soát xâm nhập mặn. 

    Sau thời gian thực hiện, đến nay các sản phẩm của đề tài đã hoàn thành và đang tiếp tục được Ban chủ nhiệm hoàn thiện. Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam rất mong nhận được sự góp ý của các nhà khoa học, các chuyên gia để sản phẩm của đề tài đạt chất lượng tốt nhất, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các công trình thủy lợi trong vùng nghiên cứu. Các ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ email doducdung2007@gmail và phongdongnaisiwrp@gmail.com. 

    Trân trọng./.