VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Đủ nguồn nước cho vụ hè thu ở Đông Nam Bộ

Với tình hình nguồn nước đến cuối tháng 5 và dự báo mưa trong những tháng tới, vụ hè thu ở Đông Nam Bộ nhìn chung được đảm bảo đủ nguồn nước.

Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, đến ngày 21/5, nguồn nước trong các hồ chứa thủy lợi thuộc lưu vực sông Đồng Nai đạt trung bình 45,7% dung tích thiết kế (DTTK); các hồ lưu vực sông Bé đạt trung bình 77% DTTK; các hồ thuộc lưu vực sông Sài Gòn đạt trung bình 61% DTTK.

Lượng mưa lũy tích trung bình tại các trạm chính trên địa bàn các tỉnh vùng Đông Nam Bộ từ tháng 12/2020 và mưa dự báo hết cuối tháng 5 nhìn chung phổ biến ở mức thấp hơn 4,5% so với trung bình nhiều năm (TBNN). Mặt khác, khu vực đang ở giai đoạn đầu mùa mưa, nên nguy cơ xảy ra hạn hán thiếu nước ở mức thấp.

Nguồn nước ở các hệ thống công trình thủy lợi Đông Nam Bộ đủ cung cấp cho sản xuất vụ hè thu 2021. Ảnh: Trần Trung.

Nguồn nước ở các hệ thống công trình thủy lợi Đông Nam Bộ đủ cung cấp cho sản xuất vụ hè thu 2021. Ảnh: Trần Trung.

Vụ hè thu 2021, tổng diện tích gieo trồng trong công trình thủy lợi toàn vùng Đông Nam Bộ là 56.843 ha (18.475 ha lúa; 38.368 ha các loại rau màu, cây lâu năm). Trong đó, lưu vực sông Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có tổng diện tích gieo trồng thuộc phạm vi tưới của 21 hồ chứa là 8.947 ha (lúa 5.694 ha, rau màu 1.275 ha, cây lâu năm 1.637 ha và thủy sản 340 ha). Kết quả tính toán cân bằng nước cho toàn hệ thống cho thấy toàn bộ 21 công trình này đáp ứng đủ nước tưới cho 100% diện tích.

Lưu vực sông Sài Gòn (tỉnh Tây Ninh, tỉnh Bình Phước, tỉnh Bình Dương) có tổng diện tích gieo trồng thuộc phạm vi tưới của 10 hồ chứa là 46.077 ha (lúa 12.397 ha, rau màu 1.093 ha, cây lâu năm 32.147 ha và thủy sản 440 ha). Kết quả tính toán cân bằng nước dựa vào nguồn nước hiện có tại các công trình thủy lợi cho thấy, toàn bộ 10 công trình đáp ứng đủ 100% diện tích tưới.

Lưu vực sông Bé (tỉnh Bình Phước) có tổng diện tích gieo trồng thuộc phạm vi tưới của 17 hồ chứa là 1.819 ha (lúa 384 ha, rau màu 50 ha, cây lâu năm 1.362 ha và thủy sản 23 ha). Kết quả tính toán cân bằng nước cho toàn hệ thống cho thấy toàn bộ 17 công trình đáp ứng đủ 100% diện tích.

Như vậy, với tình hình nguồn nước trong hệ thống công trình thủy lợi đến thời điểm hiện tại và dự báo mưa trong thời gian vụ hè thu 2021, nhìn chung toàn vùng Đông Nam Bộ đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và cấp nước theo nhiệm vụ thiết kế.

Tuy nhiên, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam khuyến cáo người dân ở Đông Nam Bộ cần sử dụng nước tiết kiệm và phân phối hợp lý để bảo đảm đủ cung cấp cho vụ hè thu 2021, đặc biệt là các công trình thủy lợi nhỏ, vùng ngoài công trình thủy lợi phụ trách tưới.

Mực nước hồ Dầu Tiếng hiện khá dồi dào, đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất vụ hè thu cho vùng hạ lưu. Ảnh: Trần Trung.

Mực nước hồ Dầu Tiếng hiện khá dồi dào, đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất vụ hè thu cho vùng hạ lưu. Ảnh: Trần Trung.

Để bảo đảm cấp nước cho sản xuất nông nghiệp vụ hè thu 2021, Viện Quy hoạch Thủy lợn Miền Nam kiến nghị các địa phương cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên các lưu vực sông vùng Đông Nam Bộ của Viện để có giải pháp ứng phó kịp thời.

Các khu vực có công trình thủy lợi (CTTL), cần tận dụng tối đa nguồn nước tự nhiên còn lại từ ao, hồ, sông suối, kênh rạch để cung cấp cho sản xuất đầu vụ hè thu, tiết kiệm nguồn nước từ các hồ chứa thủy lợi để cung cấp cho cả vụ hè thu, vụ mùa.

Các vùng ngoài phạm vi cấp nước của các CTTL cần theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, nguồn nước để thực hiện kế hoạch gieo trồng, giảm thiểu thiệt hại khi nguồn nước không đảm bảo.

Bên cạnh đó, các địa phương cần bố trí cơ cấu cây trồng vụ hè thu hợp lý để phát huy hiệu quả của nguồn nước theo chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành; xây dựng phương án phòng, chống úng, ngập, đề phòng ngập úng cục bộ do mưa lớn, bảo đảm chủ động ứng phó, bảo vệ sản xuất sản xuất nông nghiệp đặc biệt đối với những diện tích mới gieo sạ; tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên thông báo tình hình thời tiết, nguồn nước để điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp.

Trên cơ sở bản tin dự báo nguồn nước của vùng Đông Nam Bộ, các địa phương cần tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo hàng tuần tiếp theo và phản hồi những diễn biến bất thường về thời tiết, kế hoạch sản xuất, quản lý vận hành công trình hồ chứa tới Tổng cục Thủy lợi và Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam để kịp thời cập nhật tin dự báo.

Sơn Trang