VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Hỗ trợ giám sát vận hành đập Tha La và Trà Sư mùa lũ 2018_Ứng dụng FlyCam

Quang cảnh thượng và hạ lưu đập trước khi xả. Video vui lòng truy cập đường link: https://www.youtube.com/watch?v=FpZXNXr3I-I

Quay cận cảnh hỗ trợ kiểm tra trước khi vận hành tình trạng mực nước phía thượng lưu cao hơn đỉnh đập. Video vui lòng truy cập đường link: https://www.youtube.com/watch?v=wNp6Kw5uvXY

Vận hành đập Tha La và Trà Sư: Video vui lòng truy cập đường link: https://www.youtube.com/watch?v=WBgf-v5aDpw và https://www.youtube.com/watch?v=ahDjoZNdeNE