VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Hội nghị báo cáo hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
(tongcucthuyloi.gov.vn) Ngày 16 tháng 11 năm 2021, Tổng cục Thủy lợi phối hợp với Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Vụ Kế hoạch, Viện Quy hoạch Thủy lợi, Viện Quy hoạch thủy lợi Miền Nam báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp về kết quả hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời ký 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chỉ đạo hội nghị

Sau khi nghe Viện Quy hoạch Thủy lợi báo cáo nội dung rà soát, cập nhật và hoàn thiện Hồ sơ báo cáo quy hoạch trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, kết quả làm việc với Vụ Kế hoạch, Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Tổng cục Thủy lợi và các ý kiến bổ sung của các đơn vị tham gia cuộc họp. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp biểu dương các đơn vị trong thời gian ngắn đã hoàn thành nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung nội dung quy hoạch, cơ bản các vấn đề lớn của công tác thủy lợi, phòng, chống thiên tai đã được thể hiện rõ nét trong nội dung và giải pháp quy hoạch. Tuy nhiên, còn một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ, nhất là quan điểm và định hướng giải quyết đối với một số vấn đề về phát triển thủy lợi và phòng, chống thiên tai, giải pháp xử lý thỏa đáng giữa phát triển và bảo vệ, phòng, chống lũ, tính đồng bộ với quy hoạch các ngành thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc đang trình thẩm định như: Quy hoạch mạng lưới đường bộ, Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và  quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đề nghị Tổng cục Thủy lợi chủ trì, phối hợp với Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Vụ Kế hoạch chỉ đạo tư vấn tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ quy hoạch để trình Hội đồng thẩm định trong thời gian sớm nhất.

Vụ NN&NSN