VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Hội thảo lấy ý kiến cho Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Vùng Đồng bằng sông Cửu Long)

Ngày 23/4/2021, tại thành phố Cà Mau, Tổng cục Thủy lợi tổ chức Hội thảo lấy ý kiến cho Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (vùng Đồng bằng sông Cửu Long). Hội thảo do ông Lương Văn Anh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi, ông Đỗ Văn Thành - Viện trưởng Viện Quy hoạch Thuỷ lợi, ông Đỗ Đức Dũng - Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam đồng chủ trì.

Tham dự Hội thảo có đại diện: Cục Quản lý xây dựng công trình, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam, Viện Kỹ thuật Biển; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Tổng cục trưởng Lương Văn Anh phát biểu tại Hội thảo

Sau khi nghe Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam trình bày nội dung quy hoạch, các đại biểu tham dự tại Hội thảo tập trung thảo luận:

- Các đại biểu đánh giá cao nội dung quy hoạch, mặc dù đây là quy hoạch lần đầu tiên được thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

- Quy hoạch đã kế thừa các nghiên cứu đã thực hiện trong vùng, nhất là các đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước.

- Cần nghiên cứu, bổ sung các giải pháp phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển.

- Xem xét đề xuất giải pháp cấp, thoát nước riêng biệt phục vụ nuôi trồng thủy sản tập trung.

- Nghiên cứu đề xuất giải pháp thủy lợi phù hợp, không mâu thuẫn với quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long, quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Cửu Long.

Ông Lương Văn Anh- Phó Tổng cục trưởng kết luận:

- Quy hoạch lập theo hướng mở, trong đó xác định các giải pháp và định hướng lớn có tính chất liên vùng, liên tỉnh làm cơ sở cho các quy hoạch cấp dưới triển khai thực hiện.

- Cần kế thừa các kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học, nhất là các đề tài nghiên cứu liên quan đến thủy lợi và phòng, chống thiên tai.

- Dự báo xu thế phát triển thượng nguồn, biến đổi khí hậu, phát triển nội tại tại đồng bằng để đề xuất các giải pháp quy hoạch phù hợp.

- Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống công trình thủy lợi, đồng thời cải thiện chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi; các giải pháp về nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành công trình thủy lợi để phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

- Nghiên cứu áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật.

- Ý kiến của các đại biểu sẽ được Tổng cục Thủy lợi tiếp thu, nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung. Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ lấy ý kiến cho dự thảo quy hoạch, Tổng cục Thủy lợi đề nghị các địa phương nghiên cứu kỹ, góp ý để bảo đảm tính khả thi, phù hợp với định hướng phát triển trên địa bàn tỉnh.

 

Đại diện Chi cục Thủy lợi tỉnh Cà Mau phát biểu tại Hội thảo

Tổng cục Thủy lợi