VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị phát triển thủy lợi khu vực đồng bằng sông Cửu Long

 “Cần phải chuyển Chương trình thành Đề án ''Phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020''- Đó là kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp với các Bộ, ngành góp ý cho Chương trình Phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020, chiều 25/6.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Việt Nam là quốc gia có thế mạnh về biển và sông nước; vì vậy cần dựa vào đó để phát triển ngành thủy sản một cách bền vững. Cần phải phân tích, đánh giá lại thực trạng nuôi trồng thủy sản trong thời gian qua một cách cụ thể, sát thực tế hơn để có những nội dung, giải pháp cụ thể trong những năm tới. 

Trong những năm qua, nuôi trồng thủy sản đã phát triển một cách mạnh mẽ và đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế của đất nước. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), đến năm 2008, diện tích nuôi trồng thủy sản đã được mở rộng lên trên 1 triệu ha và sản lượng đạt gần 2,45 triệu tấn, tăng gấp 12 lần so với năm 1980. Với sự đóng góp chủ yếu của sản phẩm từ nuôi trồng thủy sản , giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam năm 2008 đạt trên 4,5 tỷ USD, đứng thứ tư trong những ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất của cả nước. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Vũ Văn Tám, trong quá trình phát triển đã nảy sinh không ít tồn tại, bất cập như: công tác quy hoạch không kịp với tốc độ phát triển; sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, không theo quy hoạch, môi trường một số nơi có dấu hiệu suy thoái dẫn đến dịch bệnh phát sinh và mất cân bằng giữa cung cầu; đầu tư cơ sở hạ tầng cho sản xuất còn hạn chế… Vì vậy, để khắc phục những tồn tại trong quá trình phát triển, việc xây dựng chương trình hoặc đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 là cần thiết. 

Hầu hết đại diện các Bộ, ngành đều cho rằng, cần đánh giá lại thực trạng nuôi trồng thủy sản trong thời gian qua đã hợp lý chưa, đặc biệt là đánh giá những mặt tác động xã hội, môi trường để có mục tiêu và giải pháp phát triển cụ thể và phù hợp. Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Thắng, cần phải có những giải pháp đột phá về nuôi trồng thủy sản, trong đó tập trung vào giống, chủ động về thức ăn, quy trình nuôi trồng và môi trường. Bên cạnh đó, cần có cơ chế hỗ trợ để doanh nghiệp cùng vào cuộc.