VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Thông báo kết quả thi tuyển Viên chức năm 2017 của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam

    Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam thông báo kết quả thi tuyển Viên chức năm 2017 của Viện trong Phụ lục đính kèm.

    Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 16/11/2017 đến ngày 26/11/2017 (trong giờ hành chính).

    Thời gian xem xét, giải quyết: Từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017.

    Nơi nhận đơn đề nghị phúc khảo:

        - Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam.

        - Địa chỉ: 271/3 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh.

        - Điện thoại liên hệ: 028.38.350850

Chi tiết nội dung thông báo và phụ lục đính kèm xem tại đây./.