VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Thông báo tuyển dụng Viên chức năm 2017

    Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức tuyển dụng 23 (hai mươi ba) vị trí việc làm năm 2017. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

    Thông tin liên hệ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, số 271/3 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP.HCM. Điện thoại: 08. 028.38350850

    Thông tin chi tiết xem trong các tài liệu dưới đây:

    + Thông báo tuyển dụng .

    + Bảng mô tả yêu cầu vị trí tuyển dụng.

    + Mẫu đơn đăng ký dự thi.