VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Tổng cục Thuỷ lợi ký hợp đồng Dự án “Lập quy hoạch phòng, chống thiên tai và thuỷ lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” với liên danh Viện QHTL và Viện QHTL Miền Nam

Ngày 20/8/2020, tại Tổng cục Thuỷ lợi đã diễn ra lễ  ký kết hợp đồng thực hiện dự án “Lập quy hoạch phòng, chống thiên tai và thuỷ lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050" với Liên danh nhà thầu Viện Quy hoạch Thuỷ lợi và Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Miền Nam  

"Quy hoạch phòng chống thiên tai và thuỷ lợi thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050" là một nội dung được triển khai theo Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14. Theo  quy định, dự án sẽ được thực hiện trong thời gian 18 tháng kể từ khi ký hợp đồng, kết thúc vào tháng 02 năm 2022.

Được thực hiện bởi đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực quy hoạch là Viện Quy hoạch Thuỷ lợi và Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Miền Nam, nhiệm vụ quy hoạch ở quy mô quốc gia này được kỳ vọng sẽ nghiên cứu đầy đủ các biến động của thời tiết, khí hậu, thích ứng được với các thay đổi trong yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn hiện tại và tương lai, đề xuất được các giải pháp thuỷ lợi và phòng chống thiên tai cụ thể, khả thi, giải quyết được các vấn đề lớn, quy mô toàn quốc, liên vùng và các vấn đề nổi bật ở từng vùng kinh tế.

Ông Đỗ Văn Thành, Viện trưởng Viện Quy hoạch Thuỷ lợi, đã đại diện cho liên danh nhà thầu hai Viện ký hợp đồng với Tổng cục Thuỷ lợi. Phát biểu tại lễ ký Hợp đồng, ông Thành cam kết sẽ chỉ đạo đơn vị tập trung tối đa nhân lực, vật lực và thời gian để đảm bảo tiến độ, chất lượng các sản phẩm của dự án theo Hợp đồng đã ký kết.

Một số hình ảnh tại Lễ ký Hợp đồng:

Nguồn: SIWR