VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Trung tâm Tư vấn Xây dựng Thủy lợi

I. Chức năng, nhiệm vụ

    1. Quy hoạch chi tiết hệ thống thủy lợi, giao thông, khu dân cư, khu vực nuôi trồng thủy sản và cấp thoát nước đô thị;

    2. Khảo sát địa hình, địa chất, thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đất nền phục vụ cho việc lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công các công trình xây dựng;

    3. Tư vấn trong lĩnh vực thủy văn và môi trường; Tính toán thủy văn, thủy lực công trình, đánh giá tác động môi trường của công trình và hệ thống công trình;

    4. Tư vấn lập dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công các công trình thủy lợi, công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển, công trình thủy điện, cầu đường giao thông, công trình kết cấu hạ tầng, công trình xây dựng dân dụng, công trình nuôi trồng thủy sản, công trình cấp thoát nước đô thị và khu dân cư nông thôn;

    5. Tư vấn thẩm định dự án quy hoạch, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công các công trình thủy lợi, thủy điện, cầu, đường giao thông, công trình bảo vệ bờ, công trình cấp thoát nước đô thị, công trình kỹ thuật hạ tầng, công trình dân dụng; Thẩm định các tài liệu tính toán về thủy văn thủy lực, ổn định, kết cấu các công trình xây dựng và môi trường;

    6. Tư vấn giám sát thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, cầu, đường giao thông, công trình bảo vệ bờ, công trình cấp thoát nước đô thị, công trình kỹ thuật hạ tầng, công trình dân dụng;

    7. Tư vấn lập quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi, hồ chứa thủy điện, hệ thống cấp thoát nước;

    8. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và chuyển giao công nghệ về kỹ thuật xử lý nền và kết cấu công trình xây dựng. Nghiên cứu các biện pháp phòng chống ô nhiễm nguồn nước, phòng chống thiên tai, chỉnh trị sông ngòi và bờ biển;

    9. Thực hiện và phối hợp với các đơn vị chuyên môn thực hiện các dịch vụ tư vấn với bên ngoài theo sự  phân công của Viện trưởng;

    10. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật thủy lợi và thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

II. Ban lãnh đạo trung tâm

1. Giám đốc trung tâm: Đặng Thanh Lâm


 

2. Phó giám đốc trung tâm: Hoàng Văn Lịch

    

    Email: lichvqhtl@yahoo.com.vn