VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Văn bản đến từ 2-16/2/2018 và tình hình thực hiện

Ngày đến

Số đến

Nơi gửi VB

Số, ký hiệu VB

Ngày, tháng VB

Tên loại và trích yếu nội dung VB

Số lượng

Cá nhân/Đơn vị nhận văn bản

Thời hạn xử lý VB

Kết quả thực hiện

02/1/2018

36

Ban QLDANN Long An

151/GM-DANN

30/01/2018

V/v: bàn giao mặt bằng công trình

1

Anh Thành (TT.UPTT
&BĐKH)

1/2/2018

 

02/1/2018

37

Ban Cán Sự Đảng
Bộ NN&PTNT

446/GM/BCSĐ

1/2/2018

Tham dự Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt cho ý kiến về Kiểm điểm tập thể, thành viên Ban cán sự

4

BLĐ Viện

 

 

02/12/2018

38

Bộ NN&PTNT

1170/BNN-KHCN

1/2/2018

V/v: báo cáo tổng kết 10 thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW

5

BLĐ Viện
P.TCHC
Thực hiện

9/2/2018

 

02/12/2018

39

Ban Cán Sự Đảng
Bộ NN&PTNT

446/GM/BCSĐ

1/2/2018

Tham dự Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt cho ý kiến về Kiểm điểm tập thể, thành viên Ban cán sự

4

Anh Mạnh

 

 

02/12/2018

40

Ban Cán Sự Đảng
Bộ NN&PTNT

439 CT/BCSĐ

18/01/2018

Chỉ thị của ban cán sự Đảng Bộ về tăng cường lãnh đạo công tác quốc phòng, an  ninh tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ trong tình hình mới

5

BLĐ Viện
Thông báo bảng tin
Thông báo giao ban

 

 

02/12/2018

41

Bộ NN&PTNT

1140/BNN-KHCN

31/01/2018

V/v: đề xuất nhu cầu và kế hoạch thu nhập ảnh viễn thám năm 2018

5

BLĐ Viện
P.KHTH phối hợp các đơn vị thực hiện

7/2/2018

 

02/12/2018

42

Bộ NN&PTNT

881/BNN-TC

26/01/2018

V/v: cập nhật văn bản về quản lý tài sản công và báo cáo thực trạng sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

5

BLĐ Viện
P.TCHC  thực hiện

1/3/2018

 

02/12/2018

43

Ban Cán Sự Đảng
Bộ NN&PTNT

441-CV/BCSĐ

19/01/2018

V/v: gửi bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Chính Phủ với địa phương ngày 28/12/2017

4

BLĐ Viện
scan đưa lên Wedsite
Thông báo các đơn vị

 

 

02/12/2018

44

Bộ NN&PTNT

380/CT-BNN-KH

15/01/2018

Về việc tăng cường công tác quản lý , điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

1

Thông báo bảng tin

 

 

02/12/2018

45

Bộ NN&PTNT

236/QĐ-BNN-VP

23/01/2018

Quyết Định
Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/09/2017 của Thủ Tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử

1

P.TCHC thực hiện

 

 

02/12/2018

46

Sở NN&PTNT Bến Tre

310/GM-SNN

7/2/2018

Giấy Mời

2

Anh Dũng
TT.UPTT
&BĐKH thực hiện

8/2/2018

 

02/12/2018

47

Bộ NN&PTNT

1179/BNN-TTr

1/2/2018

V/v: nắm tình hình, báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp tết Mậu Tuất năm 2018

2

Anh Dũng
P.TCHC thực hiện

21/02/2018

 

13/2/2018

48

Chi Cục Thủy Lợi Tây Ninh

67/CCTL-QLN

6/2/2018

V/v: hoàn chỉnh Quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030

3

Anh Dũng
Anh Lâm
Anh Huy xữ lý

3/1/2018

 

13/2/2018

49

Chi Cục Thủy Lợi Đồng Tháp

84/BC-TL

9/2/2018

V/v: thực hiện hợp đồng gói thầu điều chỉnh quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, định hướng đến năm 2050 (thích ứng diễn biến lũ lụt và biến đổi khí hậu- nước biển dâng)

3

Anh Dũng
Anh Xô
Anh Thành xữ lý

 

 

16/2/2018

50

Cục Tác Chiến

773/TC-QC

8/2/2018

V/v: cấp phép bay cho phương tiện bay siêu nhẹ

3

Anh Dũng
Anh Mạnh
Anh Nam thực hiện