VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VP Ban quản lý lưu vực sông Đồng Nai

I. chức năng nhiệm vụ

    - Lập, trình duyệt và theo dõi việc thực hiện quy hoạch lưu vực sông Đồng Nai, bảo đảm quản lý thống nhất quy hoạch lưu vực với địa bàn hành chính;

    - Phối hợp với các cơ quan hữu quan của các Bộ, ngành và địa phương trong việc điều tra cơ bản, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước của lưu vực sông Đồng Nai, trong việc lập, trình duyệt và theo dõi việc thực hiện các quy hoạch lưu vực sông nhánh thuộc hệ thống sông Đồng Nai;

    - Kiến nghị việc giải quyết tranh chấp về tài nguyên nước trong lưu vực sông Đồng Nai.

II. Thành viên ban quản lý

1.1 Trưởng ban: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

1.2 Phó trưởng ban: Cục trưởng Quản lý nước và công trình thuỷ lợi;

1.3 Ủy viên:

    - Lãnh đạo các Cục Quản lý nuớc và công trình thuỷ lợi, Cục Phòng chống lụt bão và quản lý đê điều, Viện trưởng Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Miền Nam.

    - Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố thuộc lưu vực sông Đồng Nai làm uỷ viên.

    - Mời lãnh đạo các Cục, Vụ có liên quan đến quản lý tài nguyên nước thuộc các Bộ: Khoa học công nghệ và Môi trường, Công nghiệp, Thuỷ sản, Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế, Quốc phòng, Tổng Cục Khí tượng- Thuỷ văn làm uỷ viên;

1.4 Chánh văn phòng: Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam