VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Cấp nước
Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh - Bài viết đăng trên Tập san KHCN Viện QHTLMN năm 2008 Tóm tắt: Trong tiến trình phát triển kinh tế-xã hội ở ĐBSCL, những hạn chế về điều kiện tự nhiên là rào cản rất lớn, đặc biệt đối với sản xuất nông nghiệp...
Tác giả: Phạm Văn Mạnh - Bài đăng trên Tập san KHCN Viện QHTLMN năm 2008 Tóm tắt: Đồng bằng sông Cửu Long có nguồn nước dưới đất khá phong phú và chất lượng tốt. Tuy nhiên, trong hàng chục năm qua, song song với khai thác nước mưa,...