VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Cần sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Cần sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước


Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, sản xuất phải theo tín hiệu thị trường, trước đây ưu tiên của ngành là lúa gạo, thủy sản, trái cây còn trong giai đoạn hiện nay phải xác định là thủy sản, trái cây và lúa gạo. Trong giai đoạn mới đòi hỏi ngành thủy lợi phải thay đổi cách tiếp cận. Luật Thủy lợi sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2018. Khi đã có Luật Thủy lợi thì hướng đầu tư, quản trị phải sử dụng nguồn tài nguyên phù hợp và hiệu quả nhất. 
“Trước hết ngành phải hoàn thiện khuôn khổ pháp luật. Đó là 4 nghị định để triển khai Luật Thủy lợi. Đây là công cụ phục vụ quản lý thủy lợi, do đó phải có chất lượng để khi luật vào cuộc sống phát huy tác dụng”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu. 
Năm 2017, Tổng cục Thủy lợi đã chỉ đạo điều hành là vận hành hợp lý các công trình thủy lợi đảm bảo sản xuất, an toàn công trình và đời sống dân sinh trước tác động thiên tai cực đoan như: bão, mưa lũ diễn ra trên phạm vi cả nước. Trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 12, các hồ chứa thủy lợi lớn ở khu vực Trung bộ đã cắt giảm được tổng lượng lũ là 631 triệu m3 trong tổng số 1,27 tỷ m3 về hồ, chiếm gần 50%.... 
Riêng 12 tỉnh, thành phố Trung du và Đồng bằng Bắc bộ đảm bảo đủ nước phục vụ gieo trồng khoảng 620.000 ha lúa. Thời gian lấy nước rút ngắn 4,5 ngày so với kế hoạch, với tổng lượng nước điều tiết từ các hồ chứa thủy điện là 4,67 tỷ m3. 
Đáp ứng nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ngành thủy lợi đã lập, rà soát các quy hoạch cấp nước, tiêu thoát nước tại các lưu vực sông như: sông Đáy, sông Hương – Ô Lâu, sông Ba, sông Gianh… Cùng với đó là hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng. Hiện đã có 80% diện tích đất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động, 70% số xã đạt tiêu chí thủy lợi, có 21.300 tổ chức thủy lợi cơ sở. 
Tuy nhiên, việc đẩy mạnh triển khai tái cơ cấu ngành thủy lợi ở các địa phương chưa tạo được nhiều chuyển biến; còn thiếu cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp, người dân tham gia đầu tư sử dụng nước tiết kiệm trong sản xuất dẫn đến việc mở rộng diện tích tưới nước tiên tiến, tiết kiệm nước, ứng dụng công nghệ cao còn nhiều hạn chế./. 

Theo: Thông tấn xã Việt Nam