VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt rà soát quy hoạch đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang

Ngày 27/12/2016, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống đê biển các tính, thành phố từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang. Quy hoạch do Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam thực hiện từ tháng 7 năm 2013. Đơn vị quản lý: Vụ Quản lý Đê điều - Tổng cục Thủy lợi.