VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đến thăm và làm việc với Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam
Ngày 25/5/2020, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp và đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đến thăm và làm việc với Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đến thăm và làm việc với Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đến thăm và làm việc với Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam
Ngày 25/5/2020, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp và đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đến thăm và làm việc với Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam.
Hình ảnh hoạt động