VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Dự án hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé: Địa phương thiết tha, nhà khoa học ủng hộ
Theo Báo Lao động Online, tại hội nghị về Dự án hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (dự án) do Bộ NNPTNT tổ chức vào ngày 7.9 tại Kiên Giang, không chỉ có địa phương kiến nghị sớm triển khai, mà nhiều nhà khoa học chuyên ngành cũng thống nhất ủng hộ sau khi tính toán được - mất.
Dự án hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé: Địa phương thiết tha, nhà khoa học ủng hộ
Dự án hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé: Địa phương thiết tha, nhà khoa học ủng hộ
Theo Báo Lao động Online, tại hội nghị về Dự án hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (dự án) do Bộ NNPTNT tổ chức vào ngày 7.9 tại Kiên Giang, không chỉ có địa phương kiến nghị sớm triển khai, mà nhiều nhà khoa học chuyên...
Hình ảnh hoạt động