VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Chúc mừng ngày 20 tháng 11 năm 2017
Nhân ngày 20 tháng 11, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam kính chúc các THẦY, CÔ có nhiều sức khỏe, hạnh phúc, vui vẻ, tiếp tục giữ lửa cho sự nghiệp trồng người.
Hình ảnh hoạt động