VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Mở rộng lúa thu đông lên 800.000 ha
Thời tiết thuận lợi, sâu bệnh ít, đảm bảo sản xuất lúa hè thu 2020 cuối vụ thắng lợi. Đồng thời vụ thu đông mở rộng lên 800.000 ha lúa đặc sản, chất lượng cao.
Hình ảnh hoạt động